Türkçe Çağrı

2016 Kadınların* Mücadele Gününe Çağrı

Sınırları birlikte yıkalım!
… dünyanın her yerinde! Kadınlara* yönelik şiddete karşı mücadelede, Arjantin’de, Hindistan’da yüzbinler ayağa kalktı. İspanya ve İrlanda’da on binlerce aktivist kürtaj hakkı için gösteri yaptı. Berlin sokaklarında aktivistler* kendini “yaşam koruyucusu*” (Lebensschützer*innen) olarak adlandıran sağcılara karşı tepkisiz kalmıyor. Dünya çapında yer alan sayısız projede kadınlar çevrenin korunması için, insanca yaşam ve çalışma koşullarının sağlanması için emek veriyor. Almanya’da, sosyal ve eğitim alanında çalışanlar yaptıkları işe gereken değerin verilmesi için iş bırakma eylemleri yaptılar. Suriye Kürdistanı içinde İslam Devleti’ne karşı savaşan kadınlar* demokratik ve eşit haklara dayalı sosyal yapılar oluşturuyorlar. Uluslararası kadın* hareketi büyüyor, bağlarını kuvvetlendiriyor ve örgütleniyor.

Sömürü ve ayrımcılığa karşı
Kadınlar* kapitalist sistemde katmerli bir biçimde sömürülür ve ezilirler. Çoğunluğu ‚evde‘ ya da diğer toplumsal alanlarda kötü ya da düşük ücretli eğitim ya da bakım işlerinde çalıştırlıyor. Kadınlar* erkeklere göre ortalama dörtte bir oranında daha az kazanıyorlar, buna ek olarak daha yoğun bir biçimde yaşlılıkta ortaya çıkan yoksulluğa ve yetersiz bakım sefaletine maruz kalıyorlar. Bütün bu sorunlar özellikle göçmen kadınları* doğrudan etkiliyor. Erkek* ve kadın* rollerine uymak istemeyen insanlar ‚anormal‘ oldukları gerekçesiyle ayrımcılığa ve fiziksel saldırılara maruz kalıyorlar.

Mülteciler hoş geldiniz!
Şu anda dünya çapında 60 milyon kişi ülkelerinden kaçmak zorunda bırakılmış durumda. Nedenleri
arasında savaş, yoksulluk, iklim değişikliği ve çevresel yıkım, bunun yanı sıra ülkelerinde yaşadıkları zulüm ve sürgünler var. Onlara gösterilen olağanüstü dayanışma ve birçok gönüllünün somut yardımları bize umut veriyor! Biz, ister konut sorunu, isterse de sosyal yardımların paylaşılması gibi konular gündeme getirilerek, halkların birbirlerine karşı kışkırtılmasına izin vermeyeceğiz! İşte bu yüzden daha çok devlet yardımı çağrısında bulunuyoruz. Güvenli barınma ve anti-faşist temelde bir sığınma hukuku talep ediyoruz! „Üçüncü ülkeler“ ya da „geldiği güvenli ülke“ türü uygulamalar kalkmalıdır, diyoruz!

Feminizm Sağ’a karşıdır
Biz Avrupa’da ırkçı ve faşist parti ve hareketlerde tehlikeli bir yükselme gözlemliyoruz. Onlar sosyal soruna milliyetçi ve popülist bir yanıt veriyorlar. Cinsel alanda kişisel irade hakkına saldırıyorlar. İnsanları gerici aile modeli içine sıkıştırmak ve cinsel eğitim dersini ortadan kaldırmak istiyorlar. Biz ise 218. Madde’nin kaldırılmasını talep ediyoruz! Tepeden inmeci bir yaşam ve sevgi anlayışına karşı! AFD, NPD ve Pegida’yı durdurun!

Köln her yerde
Cinsiyetçilik ve şiddet ithal edilmiş bir mal değildir. Almanya’da kadınlara* karşı her yerde zaten vardır. Biz ‚evde‘, iş yerinde, okullarda, kamusal alanlarda ve medyada kadına* yönelik şiddeti hiç bir ayrım yapmadan kınıyoruz. Kadın* haklarının ırkçı kışkırtmalara alet edilmesini reddediyoruz.

Kadınlar barıştan yana
Kadınların* mücadele günü her zaman aynı zamanda barış için mücadele günü olagelmiştir. Tecavüz dünyanın her yerinde hala bir savaş silahı olarak kullanılmakta. Din kisvesi altındaki İslam Devleti gibi köktendinciler kadınların* canavarca baskılanmasından yanalar. Biz savaşa, silahlanmaya, askerileşmeye ve kadın* haklarının herhangi bir amaca alet edilmesine karşı çıkıyoruz. Almanya’nın savaş bölgelerindeki askeri varlığının ve silah ihracının durdurulmasını talep ediyoruz.

Uluslararası kadınlar* mücadele günü bütün kadın* ve kızların* hukuki, politik ve ekonomik eşitliği için, özgür iradeleriyle seçtiği bir yaşam biçimi icin, eğitim hakkı için, bedensel bütünlükleri ve özgür cinsel iradelerini savunmak için mücadele günüdür. Biz insanların ve doğanın sömürülmediği bir toplum için mücadele ediyoruz. Varolan toplumsal ilişkilere karşı dayanışmacı, muhalif ve aktif bir biçimde.

Daha yıkılacak çok fazla sınır var. Gelin birlikte yıkalım.

6 Mart 2016 Pazar günü sokaklara

Berlin Rosa Luxemburg Platz

Toplanma: 12:00 Yürüyüş: 13:00

*Kadın, erkek ve kız kavramlarının yanına koyduğumuz bu işaret ile bütün cinsel tercihleri kapsıyoruz.